Programy strukturalne wspierające inwestycje w obszarze OZE.

 
 

Program Priorytetowy NFOŚiGW Prosument

Program zakłada dotacje dla inwestycji w mikroinstalacje OZE. Programem objęte są instalacje o mocy całkowitej do 40kW.

Inwestor w ramach dofinansowania otrzymuje niskooprocentowany kredyt z dopłatą na inwestycję w wysokości do 40% kosztów całkowitych po jej zakończeniu.

Koszty kwalifikowane w programie to :

  • 8000 PLN/kW - dla instalacji do 10 kW
  • 6000 PLN/kW - dla instalacji od 10 - 40 kW
  • 5000 PLN/kW - dodatkowe koszty dla instalacji hybrydowych (wyposażone w banki energii)

Beneficjentami programu Prosument są:

  • osoby fizyczne
  • spółdzielnie/ wspólnoty mieszkaniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego

W dniu 26 lutego 2015 r. NFOŚiGW podpisał umowę z BOŚ Bank na realizację kredytów z dopłatą w ramach Programu Prosument. Nabór wniosków ruszy już na początku kwietnia 2015 r.

 
 

Pozostałe programy